Bank- og finansieringsret

Igennem de senere år er reguleringen af pengeinstitutter kommet på dagsordenen, ikke mindst som følge af finanskrisen. Den samfundsmæssige betydning af bankernes virksomhed er åbenbar, og finansielle ydelser er afgørende både i erhvervsmæssig og privat henseende. Aktørerne er talrige og de bagvedliggende hensyn for de enkelte elementer af reguleringen ligeså. Bankretten berører således formueretten, herunder erhvervsretten og aftaleretten, forbrugerretten samt den offentlige ret, og bliver i stadig højere grad påvirket af EU-retlig regulering. Nogle af reglerne har fået langt større anvendelse og aktualitet i forbindelse med finanskrisen, eks. reglerne om kapitalkrav og rådgiveransvar.

Hos MAARE bistår vi hovedsageligt virksomheder og private, der har lidt skade som følge af manglende rådgivning fra pengeinstitutter og dermed har lidt tab på investeringer, indlån eller tabsgivende deltagelse i komplicerede spekulationsforretninger.

For tiden fører MAARE sammen med kollegaer en række sager mod Finansiel Stabilitet A/S.
MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik