Energi- og forsyningsret

MAAREs medarbejdere har igennem mange år rådgivet energi- og forsyningsvirksomheder i Danmark, særligt inden for varmeforsyning til produktionsvirksomheder. Energi og forsyningsvirksomheder eksisterer på en af de mest regulerede markedspladser, og vilkårene for denne type virksomheder er hårdt presset af afgifter, produktionsomkostninger og markedspriser, men forholdene ændrer sig radikalt i disse år. Omlægning af energiafgifter, miljøkrav og øget konkurrence på energi- og forsyningsområderne medfører ændringer, der har en voldsom betydning for virksomhedernes økonomi og fremtid. MAARE bistår forsyningsvirksomheder med rådgivning og administration i en tid med øgede krav til effektivisering og markedsvilkår.

MAAREs mangeårige kendskab til branchen er et værdifuldt grundlag, når vi bistår gartnerier og kollektive forsyningsvirksomheder med at udarbejde vedvarende løsninger for forsyningsvirksomheder, ejere og kunder på området. Vi varetager administration, bestyrelsesbetjening, forhandlinger, konktraktsudarbejdelser, forsyningskontrakter med råvareleverandrører på commoditymarkedet og dialog med offentlige myndigheder.
MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik