Erhvervsskatteret

MAARE rådgiver om erhvervsskatteforhold vedrørende selskabsbeskatning, avancebeskatninger, afgiftsret, skattemæssige konsekvenser af finansielle transaktioner, ved selskabshandler og omdannelser, ved insolvensbehandling og ved grænseoverskridende handel.

Vores rådgivning omfatter bl.a.
– Skatter
– Moms
– Punktafgifter
– Grænseregler og handel med udlandet
– Lønsumsafgifter
– Told
– Statistiske indberetningspligter

Hos MAARE er vi meget opmærksomme på, at konsekvensen af skattesager kan have betydelige konsekvenser vores klienter situation. Det er derfor vores opgave så tidligt i et forløb som muligt, at håndtere sager således, at en tvist enten undgås, forhåndsafklares eller isoleres mest muligt. Deciderede sager med skattemyndighederne kan være ressourcekrævende mht. økonomi, langvarige og komplekse processer, og de bør derfor planlægges nøje.

MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik