Firmaet

MAARE Advokatanpartsselskab – herefter MAARE – er en moderne advokatvirksomhed, som yder rådgivning og advokatbistand til erhvervsvirksomheder, det offentlige samt private borgere.

Vi er kompetente til både indenretlig som udenretlig konfliktløsning og sagshåndtering. MAARE udfører retssags- og voldgiftsbehandling på et højt niveau for alle retsinstanser i Danmark, og via samarbejdspartnere også i udlandet. Vi er af vores klienter blevet betroet alt fra store og komplicerede sager, til mindre sager og ekspeditioner, som vi også tager alvorligt.

Hos MAARE har vi klientens interesser i centrum. Hver sag behandles ud fra en strategi som er lavet i tæt samarbejde med vor klient. Strategien er ikke bare en juridisk løsning, men derimod funderet på en grundig indsigt i sagens faktiske og kommercielle omstændigheder i forhold til klientens interesser, men også i forhold til hvilket resultat der kan opnås.

Kombinationen af forretningsmæssige og juridiske færdigheder, fører i reglen til en bedre omkostnings- og tidsmæssig effektivitet ved sagens behandling og ikke mindst resultat. Derfor er MAAREs medarbejdere dedikerede til at løse sagen og opgaven bedst muligt.


Klienter hos os

MAARE har mange forskellige klienttyper.

Vi bistår alt fra større førende danske og internationale virksomheder til mindre virksomheder. Alle vores klientrelationer er vigtige for os, og vi søger at give alle klienter med behov bistand og en forretningsmæssig og juridisk rådgivning på højeste faglige og etiske niveau.

Vores klienter dækker desuden de offentlige og halvoffentlige organisationer bredt.

Private klienter bistår vi i udvalgte retsområder, herunder lejeret, strafferet og tilsvarende.

Vores klienter er en del af vores kontors identitet, og vi fastholder vores klienter, fordi vi sammen skaber resultater og værdi på kort og lang sigt.Sådan arbejder vi

Troværdighed, rimelighed, fortrolighed.

Det er nogle af de bærende ideér i vores rådgivning. Vores klienters tillid til os er betinget af vores fortrolige og etiske behandling af deres sager.

At være en troværdig samarbejdspartner for vores klienter betyder også, at vi først og fremmest tjener klientens interesser i relation til modparter og ved retlig behandling. Det betyder også at vi ofte – men ikke altid – vælger ikke at gå i dialog med pressen om sager, der optager den brede offentlighed, men overlader dette til klienten.

MAARE og klienten aftaler løbende omfanget af den juridiske assistance, herunder klientens og eventuelle andre rådgiveres forpligtelser i forbindelse med opgaven, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

MAARE bekræfter modtagelsen af en sag, og såfremt det er muligt og skønnes nødvendigt eller på begæring, beskrives opgavens hovedtræk og den anslåede tidsramme. Det undersøges indledningsvist, hvorvidt der er eller vil kunne opstå habilitetskonflikter eller risiko herfor. I givet tilfælde vil opgaven ikke blive påtaget.

MAARE yder kvalificeret juridisk rådgivning samt leverer de aftalte advokatydelser til den aftalte tid og i overensstemmelse med de for advokatvirksomheder gældende regler, herunder retsplejeloven og de advokatetiske regler.

 


Servicemål & klageansvarlig

Din sag er vigtig for os og dig. Vi håndterer mange sager for mange klienter, hvilket du bør huske på ved henvendelser, men din sag bliver fulgt til dørs.

Det er vores mål at yde god service og rådgivning indenfor alle dele af vores rådgivning og arbejdet på din sag. Vi ønsker at levere best practices i enhver henseende hvor det er muligt, og vi prøver at udvikle og opdatere vores service af dig samt vores faglige kompetencer og brug af teknologi i arbejdet. Vi er interesserede i at vide, om vores klienter er tilfredse med vores ydelser.

Vi er klient- og målorienterede, og ikke produktorienterede.

Vi er fleksible i fastlæggelsen af rammerne for vores arbejde og afregningsmodeller.

Vores klientforhold bygger på tætte personlige kontakter. Vi er altid parat til at udvikle vores ydelser og modtager gerne input fra vores klienter. På den måde kan vi til stadighed forbedre den generelle klientoplevelse hos MAARE.

Som alle andre mennesker kan vi også utilsigtet lave fejl. Kontorets klageansvarlige er advokat Ole Maare (H), og har du en klage, hører vi gerne fra dig, for således at drøfte og eventuelt rette fejl eller misforståelser. Se også gerne vores forretningsbetingelser herom.


MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik