Historie

MAARE ADVOKATANPARTSSELSKAB – herefter MAARE – er en moderne advokatvirksomhed, som yder rådgivning og advokatbistand til erhvervsvirksomheder, det offentlige samt private borgere.

Vi er kompetente til både indenretlig som udenretlig konfliktløsning og sagshåndtering. MAARE udfører retssags- og voldgiftsbehandling på et højt niveau for alle retsinstanser i Danmark, og via samarbejdspartnere også i udlandet. Vi er af vores klienter blevet betroet alt fra store og komplicerede sager, til mindre sager og ekspeditioner, som vi også tager alvorligt.

Hos MAARE har vi klientens interesser i centrum. Hver sag behandles ud fra en strategi som er lavet i tæt samarbejde med vor klient. Strategien er ikke bare en juridisk løsning, men derimod funderet på en grundig indsigt i sagens faktiske og kommercielle omstændigheder i forhold til klientens interesser, men også i forhold til hvilket resultat der kan opnås.

Kombinationen af forretningsmæssige og juridiske færdigheder, fører i reglen til en bedre omkostnings- og tidsmæssig effektivitet ved sagens behandling og ikke mindst resultat. Derfor er MAARES medarbejdere dedikerede til at løse sagen og opgaven bedst muligt.


MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik