Hvidvaskningsregler

MAARE ADVOKATANPARTSSELSKAB er som andre advokatvirksomheder omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det er en følge af et EU-direktiv, som er indført og opdateret ved den gældende version af førnævnte lov, som i daglig tale kaldes “hvidvaskningsloven”.

I Hvidvaskningsloven (se særligt §§ 1 pkt. 13 og 14, 7, 8 og 12) stilles der en række specifikke krav til den måde, hvorpå bl.a. advokaters klienter legitimerer sig, samt hvilke oplysninger med hensyn til kundens identitet advokaterne skal sikre sig, når der optages forretningsmæssige forbindelse med en klient og/eller der gennemføres transaktioner på en klients vegne.

Du og din sag er omfattet af loven om hvidvask, i de tilfælde hvor det drejer sig om:

 • køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
 • forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
 • åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti,
 • tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, eller
 • oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder.
 • sager hvor MAARE på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

Som advokater er vi undtaget fra indberetningspligten i tilfælde hvor

 • bistanden i sagen søger at fastslå klientens retsstilling,
 • når vi forsvarer eller repræsenterer klienten i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede

eller undgå sagsanlæg

 • der er tale om sædvanlig juridisk rådgivning

Er du privatperson, har vi brug for

 • pas og sygesikringsbevis eller
 • kørekort og sygesikringsbevis

Repræsenterer du en juridisk person (virksomhed), har vi brug for

 • udtræk fra CVR (min. tegningsudskrift)
 • ovennævnte oplysninger fra virksomhedens ejer, hvis denne ejer mere end 25% af virksomheden

Har du fuldmagt for en anden, har vi brug for

 • den ultimative klients id-oplysninger
 • dine id-oplysninger

Vi har brug for oplysningerne for at kunne oprette din sag.

MAARE ADVOKATANPARTSSELSKABS efterlevelse af ovenstående regler påses af advokatmyndighederne, og klienter må derfor påregne, at MAARE vil anmode klienter om at opfylde de legitimationskrav, som lovgivningen forlanger.


MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik