Insolvensret

Udybbende forklaring

Indenfor rekonstruktion og insolvensret yder MAARE rådgivning på alle områder, som virksomheder i økonomisk krise kommer i berøring med, herunder:

– Rekonstruktion af virksomheder
– Betalingsstandsning
– Konkurs
– Frivillige og tvungne kreditorordninger
– Individuel repræsentation af kreditorer
– Omstødelsesspørgsmål
– Virksomhedspant og fordringspant
– Tvangsopløsninger

Vi er ofte udpeget som kurator, rekonstruktør eller likvidator efter anmodning fra både långivere/kreditorer, men også ofte fra skyldnere. Vi har også stor erfaring med at rådgive den nødlidende virksomheds ledelse og muligheder for at komme ud af krisesituationen allerede på et tidligt tidspunkt.


Gældsordning & akkord

Man skal ikke flygte fra sin gæld eller kreditorer, men derimod tilbyde en fair løsning for alle parter. I en tid med finanskrise mv. er der stort behov for hjælp til mennesker og virksomheder, som af den ene eller anden årsag nu står med en uoverskuelig gæld, og som har brug for en konstruktiv løsning.

Læs mere

Konkurs

Konkurs er den retlige afviklingsform når en person eller virksomhed er insolvent, og når værdierne i virksomheden eller deres afvikling kræver et retligt eftersyn og bistand. Hos MAARE er hovedfokus imidlertid hurtig, sikker og en forretningsmæssig forsvarlig afvikling af aktiver i et givent konkursbo. Vi er løbende kuratorer i konkursboer.

Læs mere

Kreditorforfølgning

MAARE er en effektiv partner til kreditorforfølgning. Vi er gode til at vurdere, hvorledes dit tilgodehavende bedst inddrives.

MAARE bistår med hvorledes dit krav dokumenteres, hvilke skridt der skal tages over for skyldneren, og hvordan sagens samlede økonomi bedst varetages. Vi undersøger skyldnerens økonomi, mulige indsigelser, og senere både forhandlinger og eventuelle retlige skridt.

Læs mere

Rekonstruktion

MAARE er en effektiv partner til kreditorforfølgning. Vi er gode til at vurdere, hvorledes dit tilgodehavende bedst inddrives.

MAARE bistår med hvorledes dit krav dokumenteres, hvilke skridt der skal tages over for skyldneren, og hvordan sagens samlede økonomi bedst varetages. Vi undersøger skyldnerens økonomi, mulige indsigelser, og senere både forhandlinger og eventuelle retlige skridt.

Læs mere


MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik