Privatrådgivning

Udybbende forklaring

Hos MAARE bistår vi privatpersoner ved mange af de uenigheder og rådgivningsønsker som opstår i privat- og arbejdslivet.

Det omfatter alt lige fra gaver, ægtepagter, straffesager, skat, køb og salg af ejendomme, lejeret, gældsordninger, arv og testamente.

Advokatbistand er ofte nødvendigt, men mange penge kan spares ved at tegne en privatforsikring med retshjælpsdækning, for en sådan forsikring kan dække advokatomkostningerne i nogle sagsområder. I andre tilfælde kan du søge fri proces, hvilket du kan læse mere om mulighederne for på bl.a. civilstyrelsens hjemmeside, www.civilstyrelsen.dk

Hvis du har en forsikring med retshjælpsdækning, vil den ofte være en del af en større forsikringsordning, og eksempelvis er der ofte retshjælpsforsikring i disse forsikringstyper:

– Familieforsikring med indbodækning
– Ejerskifteforsikring
– Bygningskaskoforsikring også kaldet villa- og fritidshusforsikring
– Motorkøretøjsforsikring med kaskodækning.
– Lystfartøjsforsikring med kaskodækning.
– Visse fritids- og rejseforsikringer.

Du kan finde mere information om retshjælpsdækning, dækningsomfang, hvilke typer sager der er dækket, selvrisiko og meget mere hos dit forsikringsselskab, og hos forsikringsoplysningen. Vilkår og betingelser for en retshjælpsforsikring for privat-forsikringer er stort set ens i de danske forsikringsselskaber, dog varierer størrelsen af selvrisiko og dækningsstørrelserne, ligesom skadesbehandlernes sagsbehandling naturligvis varierer.

For erhvervsdrivende kan der være retshjælpsforsikring i visse typer erhvervsforsikringer, og det anbefales at undersøge faktiske retshjælpsforsikringsbetingelser hos dit forsikringsselskab, eller at bede om et tilbud på at få tilkøbt retshjælpsdækning til øvrige forsikringer, og helst med størst muligt dækningsomfang.


Arv og testamente

MAARE rådgiver om alle aspekter indenfor generationsskifte, arveplanlægning, dødsbobehandling m.v., herunder udfærdigelse, oprettelse og sikring af testamenter, oprettelse af fonde, båndlæggelser og ægtepagter.

Læs mere

Lejeret for private

Lejeret for private er et af MAAREs kerneområder. Som lejer er dine rettigheder beskyttet på en lang række områder, og hos MAARE er vi klar til kæmpe for dine rettigheder og en fair behandling som lejer.

Læs mere

Køb og salg af fast
ejendom for private

MAARE rådgiver i forbindelse med køb og salg af fast ejendom for private, herunder ejerlejligheder, andelsboliger, parcelhuse, sommerhuse og byggegrunde.

Læs mere

Erstatning

Alle kan komme til skade, både i fritiden og på arbejdet, og på rigtig mange forskellige måder. Både fysisk og ved
skader på ting, der står dig nært.

Læs mere

Strafferet

MAARE bistår klienter, der har behov for en dedikeret forsvarer i straffesager.

MAARE tager mange forskellige straffesager, men er specialiseret i sager om såkaldt økonomisk kriminalitet, fordi vi både har indsigt i de forretningsmæssige/økonomiske forhold og i de juridiske.

Læs mere

Skatteret og formuepleje

MAARE rådgiver om mange forhold vedrørende dansk beskatning og afgiftspålæggelse af selskaber, fonde, foreninger og personer.

Vi har erfaring med klagesager, sager ved Skatteankenævnet, Landsskatteretten og de almindelige domstole. 

Læs mere

Hest og andre husdyrs retsstilling

Juridisk bistand og rådgivning vedrørende blandt andet; Overvejelser før køb, Udfærdigelse af købekontrakt. Krav om handlens ophævelse/afslag i købesummen

Læs mere


MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik