servicemål og klageansvarlig

Klientoplysninger
I forbindelse med vores kontors rådgivning kan vi oplyse, at alle advokater, som er ansat hos MAARE ADVOKATANPARTSSELSKAB, CVR nr. 31 58 82 94, er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.
Forsikring
Kontoret har tegnet ansvarsforsikring gennem CODAN, policenummer: 683 020 893 1 og stillet garanti efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat herom. Det dækker alt advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Hvis kontoret forvalter klientmidler er disse omfattet af lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs. Det betyder, at du kan få dækket op til 100.000 €. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. Efter loven om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder der samme regler for de penge du/din virksomhed har i banken via en advokats klientkonto, som gælder for de penge, som du selv sætter i banken. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via. garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.
Klagevejledning
Din sag er vigtig for os og dig. Vi håndterer mange sager for mange klienter, hvilket du bør huske på ved henvendelser, men din sag bliver fulgt til dørs.
Det er vores mål at yde god service og rådgivning inden for alle dele af vores rådgivning og arbejdet på din sag. Vi ønsker at levere best practices i enhver henseende hvor det er muligt, og vi prøver at udvikle og opdatere vores service af dig samt vores faglige kompetencer og brug af teknologi i arbejdet. Vi er interesserede i at vide, om vores klienter er tilfredse med vores ydelser.
Vores klientforhold bygger på tætte personlige relationer. Vi er altid parat til at udvikle vores ydelser og modtager gerne input fra vores klienter. På den måde kan vi til stadighed forbedre den generelle klientoplevelse hos MAARE.
Kontorets klageansvarlige er advokat Ole Maare (H), og har du en klage, hører vi gerne fra dig, for således at drøfte og eventuelt rette fejl eller misforståelser.
Se også gerne vores forretningsbetingelser herom.
Såfremt vi ikke kan finde en løsning i mindelighed, henviser vi til Advokatnævnet som klagemyndighed:
 
Advokatnævnets sekretariat Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx
 
Advokatnævnet har kompetence til at bedømme både adfærdsklager, dvs. hvor advokaten har handlet i strid med de advokatetiske regler samt klager over salærer.
Kontorets åbningstider:mandag-torsdag kl. 8.00-16.00fredag kl. 8.00-15.00LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/company-advokatanpartsselskab/
Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om MAARE ADVOKATANPARTSSELSKABS rådgivning er undergivet danske ret og danske domstoles enekompetence.


MAARE's website er alene stillet til rådighed for oplysnings- og marketingformål. Websitet og dets oplysninger bør ikke benyttes som juridisk rådgivning eller som grundlag for beslutninger eller handlinger/undladelser. Ønsker De juridisk rådgivning, kontakt da MAARE Advokatanpartsselskab.
© MAARE 2019 All rights reserved - Privatlivspolitik